top of page

Akviziciono upravljački sistemi

Public·3 members

Stari studenti koji polažu ispit iz Osnova softvera sa kritičnim odzivom u EES treba da dođu u termin polaganja ispita Akviziciono upravljački sistemi, zajedno sa novim studentima.

Termin održavanja ispita u junsko - julskom II roku je 10. jul (ponedeljak) u 18:00 u učionicama 203 i 204.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Akviziciono upravljački sistemi, PS...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page