top of page

Akviziciono upravljački sistemi

Public·3 members

Obaveštenje za 7. i 8. grupu:Molim vas da me dodate kao kolaboratora na projektu (korisničko ime Petrovicc).


Rok za predaju projekta je Nedelja 14.04. do 23:59:59.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Akviziciono upravljački sistemi, PS...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page