top of page

Cloud računarstvo u infrastrukturnim sistemima

Public·3 members

Odbrana projekta će biti održana 19.1.2022. u 16:30 NTP-222.

Studenti koji nisu poslali repo na github, u obavezi su da pošalju danas u toku dana.Polaganje projekta
.pdf
Download PDFAbout

Profesor: dr Srđan Vukmirović email: srdjanvu@uns...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page