top of page

Distribuirani računarski sistemi

Public·3 members

Konsultacije kod asistenta Stefana Dejanovica ce se odrzati u utorak 10.1. u 19:00. Link za konsultacije: https://meet.google.com/pyz-diua-sha


Odbrana projekata ce se odrzati u 2 termina - 24.1.2023. i 31.1.2023.

Moguce je izabrati samo 1 termin za odbranu.


Svi timovi koji zele da brane projekat u ovom roku treba da popune prijavu do petka 13.1.2023. do 12:00h, na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKy4FJDpFPyp6nH7TnHjHKVcEKCwZqa3OvLAGBi2o6SOJAkQ/viewform?usp=sf_link


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page