top of page

Distribuirani računarski sistemi

Public·3 members
Обавјештење! Прва контролна тачка, за тимове пријављене код мене, ће се одржати у четвртак 7. децембра у термину вјежби. Потребно је да буде присутно бар двоје из сваког тима.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page