top of page

Distribuirani računarski sistemi

Public·3 members

Odbrana projekta kod asistenta Mirka Mikaća će se održati 21.1 i 22.1. Timovi treba da se upišu u tabelu u skladu sa tim kada im odgovara odbrana i u skladu sa brojem dostpunih mesta - 8 timova po danu. Neophodno je upisati se do kraja ove nedelje. Neće biti naknadnih rokova. Tačno vreme odbrane i raspored će biti objavljeno naknadno.

mirkomikac27
Jan 11, 2023

Na odbrani se prevashodno očekuje da svaki član poznaje sve elemente odbrane teorijski i praktično. Poznavanje koda kao i teorijske aspekte oko RESTa, Dockera i svega što je pokriveno.

Like

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page