top of page

Industrijski komunikacioni protokoli u EES

Public·4 members

Na linku: LINK se nalazi spisak studenata za projekte. Potrebno je da se svi studenti podele u parove i upišu na spisak.


Prilikom upisa, voditi racuna o grupi i asistentu.


Studenti koji nisu rasporedjeni u grupe za slusanje vežbi, upisuju se u deo za stare studente

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Industrijski komunikacioni protoko...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page