top of page

Industrijski komunikacioni protokoli u EES

Public·4 members

Na linku LINK nalazi se tabela parova za izradu projekata. Tabelu popuniti nakon dogovora sa asistentom grupe. Stari studenti se upisuju u poseban list u tabeli

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Industrijski komunikacioni protoko...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page