top of page

Industrijski komunikacioni protokoli u EES

Public·4 members

Na molbu većeg broja studenata, uveden je dodatni termin za predaju projekata. Projekte je moguće predati do nedelje 22.1. u 20h, a odbrane će biti organizovane u dogovoru sa asistentom koji vodi projekat.


Za studente koji projekat predaju do 15.1., biće organizovane odbrane u toku naredne nedelje.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Industrijski komunikacioni protoko...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page