top of page

Industrijski komunikacioni protokoli u EES

Public·4 members

Na molbu studenata, osim 14.1., biće uveden i dodatni rok za predaju zadataka, 21.1.


Svi student koji predaju radove do 14.1. mogu da ih brane izmedju 17.1. i 21.1. u terminu koji asistent objavi.


Svi student koji predaju radove do 21.1. mogu da ih brane izmedju 24.1. i 28.1. u terminu koji asistent objavi.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Industrijski komunikacioni protoko...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page