top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Obaveštenje za grupe 1-6 i 9:

Rok za slanje neodbranjenih vežbi je 28.12. (do kraja dana). Ko ne odbrani sve vežbe, nema pravo da izađe na odbranu projekta. Tabelu sa plusevima možete naći u okviru kartice Materijali. Sve vežbe šaljete asist. Jeleni Sekulić na Teams.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page