top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Stari studenti koji žele da brane projekat kod asistenta Mirka Mikaća mogu da se prijave za odbranu, odbrana će biti održana sredinom sledeće nedelje najverovatnije četvrtak poslepodne.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page