top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Odbrana projekta za grupe 7 i 8 (i stare studente koji su se prijavili za prethodni put) kod asistenta Mirka Mikaća će biti održana 21-og januara u učionici MIA2-4A. Svi koji žele da brane moraju da se prijave u okviru forme i da pošalju sam projekat do sledeće srede na mejl (moguće je i dalje raditi nakon ovog slanja sve do same odbrane). Doći 5 minuta pre na odbranu i otvoriti sve neophodno za odbranu projekat, dijagram, CIMXML, itd. Tačno vreme odbrane će biti naknadno objavljeno nakon završenog roka prijave.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page