top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Odbrana kod asistenta Mirka Mikaća će biti održana u subotu po sledećem rasporedu. Neophodno je doći 5 minuta ranije, pokrenuti aplikaciju, otvoriti UML dijagram (može otvoren screenshot dijagrama umesto EA). Takođe je neophodno imati otvoren CIM/XML.

mirkomikac27
Jan 19, 2023

Odbrana je u subotu.

Like

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page