top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Poslednji termin odbrane projekta kod asistenta Mirka Mikaća će biti održan 31.8.2023 (četvrtak). Prijavu odraditi u okviru forme za prijavu. Neophodno je prijaviti se do nedelje, a najkasnije do utorka poslati radnu verziju projekta. Tačno vreme odbrane će biti naknadno objavljeno.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page