top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

GRUPE 3,4 - Odbrana projekta - 11. april

Potrebno je upisati se u tabelu na linku i poneti svoj laptop na odbranu.

Tačno vreme biće vidljivo u tabeli dva dana pred odbranu.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page