top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Odbrana projekta pred junsko/julske rokove za grupe 7 i 8 (i stare studente) koji su kod asistenta Mirka Mikaća će biti održana u danima 3.6 i 4.6. Svi koji žele da brane moraju da se prijave u okviru forme do 28.5 i da pošalju sam projekat najmanje 3 dana pre odbrane (moguće je i dalje raditi nakon ovog slanja sve do same odbrane).


Doći 5 minuta pre na odbranu i otvoriti sve neophodno za odbranu projekat, dijagram, CIMXML, itd. Tačno vreme, dani i raspored odbrane će biti naknadno objavljeno nakon završenog roka prijave.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page