top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Raspored odbrane - ucionica NTP222 Marija Vukomanović - 16:30

Sava Popov - 16:45

Cvijetin Glišić - 17:00

Bozidar Kilibarda 17:15

Jovana Vujanic 17:30

Bojana Zivanic - 17:45

Sladjana Vasiljevic - 18:00 Obavezno doci ranije 5 minuta, pokrenuti (ili imati pokrenut) VS Studio, otvoren UML dijagram (screenshot) otvoren profil i CIM/XML.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page