top of page

Integracija elektroenergetskih sistema

Public·4 members

Obaveštenje za grupe 1 i 2:

Usled nepredviđenih okolnosti, nisam u mogućnosti da stignem na današnje vežbe. Dogovorićemo se za nadoknadu.


Ostale grupe imaju redovno vežbe.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page