top of page

Inteligentni softverski infrastrukturni sistemi

Public·3 members

Odbrana projekata će se održati u utorak, 16. januara sa početkom u 18:15 časova, u MI B4-5.


Studenti koji nisu poslali link do repozitorijuma, u obavezi su da pošalju najkasnije dan prije odbrane.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page