top of page

Inteligentni softverski infrastrukturni sistemi

Public·3 members

Lekcija 5 - Etika i Mora AI
.pptx
Download PPTX

Lekcija 1 - Uvod
.pptx
Download PPTX

Lekcija 2 - Decision tree
.pptx
Download PPTX

Lekcija 3 - Search
.pptx
Download PPTX

Lekcija 4 - ANN
.pptx
Download PPTX

Još jednom kačim sve materijale, pošto deluje da neki od njih ranije nisu dobro upload-ovani.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page