top of page

Modeli podataka u pametnim mrežama

Public·3 members

Podsetnik za grupe 3, 4, 5 i 6:


Rok za naknadno slanje zadatka je uvek nedelja uveče. Radovi pristigli nakon isteka roka neće biti pregledani i ostaju za nadoknadu koja će posebno biti najavljena nakon poslednjih vežbi.

Studenti koji skupe više od 3 minusa tokom semestra nemaju pravo da polažu predmet ove godine.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page