top of page

Modeli podataka u pametnim mrežama

Public·3 members

Odbrana pred aprilski rok za studente (i stare) u grupama kod asistenta Mirka Mikaća će biti održana u jednom od datuma - 22, 23, 24 mart. Tačno vreme i mesto će biti naknadno objavljeno. Neophodno je da se svi studenti prijave popunjavanjem forme najkasnije do 16 marta.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page