top of page

Modeli podataka u pametnim mrežama

Public·3 members

Odbrana projekta kod asistenta Mirka za junsko/julske rokove ce biti odrzana oko (za) vikenda 1og, 2og juna. Svi studenti moraju da se prijave na formu najkasnije do 26-og maja.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page