top of page

Namenski računarski sistemi

Public·4 members

Prvi kolokvijum iz NRS planiran je za ponedeljak 25.3. i sredu 27.3. u prvom terminu grupa u toj nedelji.


Svi studenti koji nisu rasporedjeni, mogu da dodju u termin grupe 10, osim ako su se prethodno dogovorili sa asistentom za neki drugi termin.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page