top of page

Napredni infrastrukturni sistemi

Public·2 members

Odbrana projekta održaće se 19. januara sa početkom u 17:00 časova, u MI B4-5A.

Studenti treba da pripreme izveštaj (maksimalno 10 strana) koji treba da posalju dan ranije.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page