top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

Svi studenti koji steknu dovoljan broj poena za polaganje ispita (nebitno da li je preko predispitnih, projekta ili usmenog) moraju obavezno da ispit prijave na službi i da u istom roku donesu indeks na upis ocena.


Informacije o datumu i vremenu ispita ćete imati na servisu studentske službe.


Informaciju o datumu i vremenu upisa ocena ćete imati na ovom sajtu.


Rezultati K3 će biti najkasnije nekoliko dana pre isteka roka prijave za junski ispitni rok.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page