top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

Projekti podeljeni na vežbama se nalaze u materijalima. Tamo se takođe nalazi i spisak prijavljenih studenata. Ukoliko student nije na spisku automatski je raspoređen da radi K3. Svi studenti koji imaju uslov da rade projekat i žele da ga rade, a nisu na spisku treba da se jave asistentima najkasnije do petka 26.05.2023.


Kao što piše u specifikaciji projekta, svaki student u timu radi po 1 tab koji je naglašen u tekstu zadatka, dok treći tab (takođe naglašen u tekstu) treba biti urađen zajedno. Ukoliko sami radite projekat, na prijavi projekta stoji napomena šta treba da uradite od deljenog taba.


Odbrana projekta je u terminima vežbi, za grupe sredom 07.06, a za grupe ponedeljkom 12.06. Rok za predaju projekta je 05.06. u 18h za grupe sredom, a 10.06. u 18h za grupe ponedeljkom. Projekat se predaje tako što se šalje asistentima koji vam drže vežbe na mail. Potrebno je da pošaljete mail, ne posle 18h, na adresu svojih asistenatata. Preporučujemo vam da kako bi bili sigurni da su asistenti dobili mail, stavite svoju alternativnu mail adresu u cc kako bi i vama stigla kopija poslatog. Da biste bili sigurni da je projekat primljen, asistenti će vam u roku od 24h odgovoriti na mail da je projekat primljen.


Studenti koji su zamolili da ranije brane projekat, brane ga 29.05, a rok za slanje je 29.05. u 08h.


Ako imate nekih pitanja, javite se svojim asistentima.


O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page