top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

Na K3 dolazi gradivo sa vežbi 6, a za vežbu možete pogledati primere sa vežbi 7.


K3 će se održati u terminima vežbi, 31.05. za grupe sredom, a 05.06. za grupe ponedeljkom.


Ako imate nekih pitanja, javite se svojim asistentima.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page