top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

U prilogu se nalazi raspored odbrane projekata. Potrebno je da svako dođe u svoj termin. Takođe, potrebno je da bar jedan član tima ponese laptop ili usb na kome je projekat u verziji u kojoj ste ga predali (u slučaju problema sa pokretanjem na našim računarima).


U terminu odbrane će se održati i usmeni deo odbrane projekta. Pitanja će biti vezana za prezentacije sa vežbi kao i za urađeno na projektu.


Ukoliko bude plagiranih radova, projekat je automatski poništen i svi uključeni u to će snositi posledice.RasporedOdbrana
.xlsx
Download XLSX


O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page