top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

U prilogu se nalaze rezultati trećeg kolokvijuma i ukupno stanje predispitnih.


Za uvid u radove javite se sledećim asistentima na mail:


- Lenka Isidora Aleksić - grupa ponedeljak u 07:45h i sreda u 17h


- Olivera Hrnjaković - grupa ponedeljak u 14:15h


- Aleksandar Manasijević - grupa sreda u 14:15h


Grupa ponedeljak u 17h treba da pošalje mail i Oliveri Hrnjaković i Aleksandru Manasijeviću pa ćete dobiti odgovor od asistenta koji je pregledao vaš rad.


OOT REZULTATI 2023 PREDISPITNE
.pdf
Download PDF


O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page