top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

UPUTSTVO ZA POLAGANJE PREDISPITNIH OBAVEZA (U AVGUSTOVSKOM ROKU)


Iz predispitnih obaveza je, kao i u toku semestra, ukupno moguće osvojiti do 70 poena.


Potrebno je kreirati 2 aplikacije. Jednu konzolnu aplikaciju (kao na prvom kolokvijumu) i jednu wpf aplikaciju (kao na drugom i trećem kolokvijumu).


Prva aplikacija obuhvata gradivo sa prvog kolokvijuma (20 poena), a druga obuhvata gradivo sa drugog i trećeg kolokvijuma (50 poena - izgled aplikacije je 20 poena, a funkcionalnosti 30 poena).


U okviru zadatka za prvu aplikaciju, obavezno je pozvati sve konstruktore i metode u main metodi. Nepozivanje metode dovodi do toga da metoda neće biti pregledana niti ocenjena.


O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page