top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

Sledeće nedelje će biti održan prvi kolokvijum. Potrebno je da svi studenti dođu u svoj termin - u grupu u koju su raspoređeni. U nastavku se nalazi raspored za polaganje kolokvijuma za stare studente. Ukoliko vam vaš termin ne odgovara, možete da pronađete zamenu.


Stari studenti koji nisu prijavili polaganje preko kolokvijuma, a žele na taj način da polažu predmet, moraju to obaviti na službi i javiti se na mail olja.hrnjakovic@uns.ac.rs najkasnije do utorka 28.03.


Raspored - stari studenti - I kolokvijum
.xlsx
Download XLSX

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page