top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

U sekciji Materijali, nalazi se rešenje pripreme za prvi kolokvijum sa predavanja. Takođe, u materijalima se u folderu 04 nalazi drugi pripremni zadatak za samostalni rad.


Na sledećem terminu vežbi možete pitati sve što vam nije jasno u vezi sa zadatkom i sa gradivom.


Prvi kolokvijum će se održati u nedelji od 27. marta.

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page