top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members

Поновно полагање предиспитних обавеза - списак пријављених

У прилогу се налази списак пријављених студената за поновно полагање предиспитних обавеза. У случају да сте пријавили поновно полагање на студентској служби а не налазите се на списку, потребно је да се јавите Маријани Матковски.


Ponovno polaganje ООТ - OOT
.pdf
Download PDF

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page