top of page

Objektno orijentisane tehnologije

Public·3 members
Olivera Lazić
Olivera Lazić

U prilogu se nalaze rezultati drugog kolokvijuma i informacija o tome da li ste ostvarili uslov za izradu projekta. Svi koju su ostvarili uslov, mogu da biraju da li žele da rade K3 ili projekat, a odluku o tome moraju da donesu na narednim vežbama.


Više informacija o projektu ćete takođe dobiti na narednim vežbama, a potrebno je da do tada pronađete osobu iz grupe sa kojom želite da radite projekat.

Za uvid u radove javite se sledećim asistentima na mail:

- Lenka Isidora Aleksić - grupa ponedeljak u 07:45h

- Olivera Hrnjaković - grupa ponedeljak u 14:15h i sreda u 14:15h

- Aleksandar Manasijević - grupa ponedeljak u 17h i sreda u 17hK2-rezultati
.pdf
Download PDF

O predmetu

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page