top of page

Odrzavanje i kontrola kvaliteta softvera (MAS)

Public·1 member

Svi studenti koji nisu do sada polozili ovaj predmet, a žele da ga polažu u ovoj školskoj godini neophodno je da se jave do kraja maja na mejl zbabic@uns.ac.rs kako bi me izvestili o svom napredku pri rešavanju problema. Nakon rešenog problema neophodno je napisati projektnu dokumentaciju. Stavke koje bi trebalo da se nađu u ovoj dokumentaciji su sledeće :

  • Opis projekta

  • Korišćene tehnologije

  • Arhitektura projekta

  • Opis problema

  • Rešenje problema

  • Izazovi pri rešavanju problema

  • Moguća proširenja projekta


Ove tačke predstavljaju samo smernice kako bi dokumentacija bila što kvalitetnije napisana.

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page