top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

OBAVEŠTENJE


Vežbe se nastavljaju 4. (četvrtak) odnosno 9. (utorak) maja. Dakle, 20.4. nema vežbi.


Raspored i pravila za kolokvijume:

  • 22.4. prvi kolokvijum (C#)

  • 03.6. drugi kolokvijum (Python)

  • 10.6. popravni kolokvijum

  • U terminu popravnog moguće je raditi samo jedan kolokvijum.

  • Ista pravila važe i za studente koji iz bilo kojih razloga ne izađu na neki od kolokvijuma u redovnom terminu.


O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page