top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

Tekst pripremnog zadatka za K2:

Priprema za drugi kolokvijum
.pdf
Download PDF

Podsetnik: Konsultacije za K2 će se održati u četvrtak 01.06. u terminima vežbi (7.45h i 16.45h).

Za prijavu pogledati objavu ispod.

O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page