top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

Stari studenti koji su prijavali ponovno slušanje predmeta imaju obavezu prisustvovanja na vežbama, oni studenti koji imaju potpis a žele da izlaze na kolokvijume treba da prijave polaganje preko kolokvijuma. Studenti koji nemaju dodeljenu grupu trebalo bi da vide na studentskoj službi gde mogu da ih ubace kako ne bismo došli u situaciju da na vežbama nema mesta za sve.

O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page