top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

Prijava za drugi kolokvijum


Prvi kolokvijum će se održati u subotu 25.05.2024. u računarskom centru. Svi studenti koji žele da izađu na polaganje kolokvijuma moraju da se prijave putem forme. Prijava se može izvršiti do srede 22.05.2024. (do 23:59h). Raspored za polaganje će biti objavljen u četvrtak 23.05.2024. Kolokvijum traje 2.5 sata i praktikum NEĆE biti dostupan na kolokvijumu. Studenti koji imaju više od dva izostanka na vežbama nemaju pravo polaganja kolokvijuma.


O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page