top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

Obaveštenje za stare studente:

Ko ima položena oba kolokvijuma, ne mora ponovo da ih polaže, izlazi samo na test i usmeni (ili samo usmeni, ukoliko je i test položen).

Ko nema položene kolokvijume, ali ima potpis, ne mora da dolazi na vežbe, dovoljno je da prijavi polaganje preko kolokvijuma.

Ko nema potpis, mora da sluša predmet i polaže ga po novom programu.

O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page