top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM 28.05.2022.


Kako biste mogli da izadjete na kolokvijum neophodno je da popunite sledecu formu pored prijave za kolokvijum neophodno je da prijavite polaganje ispita preko kolokvijuma najkasnije do 26.05.2022.O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page