top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

Vežbe u nedelji 10.4. - 13.4. nisu obavezne, već će biti konsultativne prirode, na ovim vežbama ćemo pričati o kolokvijumu i o zadatku koji ide na kolokvijum i razjasniti nedoumice koje imate vezano za gradivo. U petak ćemo okačiti primer kolokvijuma kako biste mogli da dođete pripremljeni na konsultacije. Termini vežbi su : Utorak 16:45 NTP - 222 (Zorana Babić) Četvrtak 07:45 NTP - 222 (Jelena Sekulić) Studenti mogu doći u bilo kom od ova dva termina bez obzira da li vežbe slušaju kod asistenta koji će biti prisutan u tom terminu.

O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page