top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

Postovani studenti, u letnjem semestru školske godine 2021/2022 se predmet Arhitektura distribuiranih sistema neće realizovati, što znači da se vezbe i predavanja, neće održavati.


Studenti koji zele da polažu predmet treba da prijave polaganje preko kolokvijuma, predispitne obaveze će se sastojati jednog kolokvijuma, a bice organizovan i jedan popravni kolokvijum (datume cemo naknadno objaviti) dok se ispitne obaveze sastoje od testa i usmenog ispita koji će se održavati u ispitnom roku. S obzirom da se predavanja ne realizuju testići koje je profesor davao na predavanjima ove godine neće postojati.


U sekciji Literatura ćete moći naći sve nastavne materijale za predispitne i ispitne obaveze. Ono sto bi vas zamolili jeste da pratite obavestenja na sajtu kako biste se na vreme prijavili za izlazak na kolokvijume.

O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page