top of page

Osnove distribuiranog programiranja (stari ADS)

Public·4 members

PRIJAVA ZA PRVI KOLOKVIJUM Kako biste izašli na kolokvijum neophodno je da obavite prijavu putem forme, prijava će biti otvorena do 19.04.2023. (sreda) do 12h. Raspored studenata po terminima će biti objavljen isti dan do 17h.


Stari studenti je neophodno da prijave polaganje preko kolokvijuma ukoliko nisu uplatili ponovno slušanje predmeta.

O predmetu

Osnove distribuiranog programiranja (PSI) Profesor : pr...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page