top of page

Osnove softvera sa kritičnim odzivom u EES

Public·3 members

Stari studenti koji polažu ispit iz Osnova softvera sa kritičnim odzivom u EES treba da dođu u termin polaganja ispita Akviziciono upravljački sistemi, zajedno sa novim studentima.

Termin održavanja ispita u junsko - julskom II roku je 10. jul (ponedeljak) u 18:00 u učionicama 203 i 204.


Vezbe se odrzavaju subotom u sledecim terminima: Grupa 1,2 8:00h - 10:00h Grupa 3,4 10:00h - 12:00h Grupa 5,6 12:00h - 14:00h

Grupa 7,8,9 14:00h - 16:00h Ove nedelje cemo se detaljnije dogovoriti oko nacina odrzavanja vezbi i nacina polaganja predispitnih obaveza.

Uneti su rezultati sa popravnog kolokvijuma.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ESQ2_cWY1LuHati6QRrR1htSJ2Lgy9yETY817Jb-8rY/edit?usp=drivesdk

Rok za prijavu popravnog je sreda 23:59

Link za prijavu popravnog:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgF3-gmFC0hOY4nlZwLbxBeYaBJJOStrui668C43EKlkf_CA/viewform

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Osnove softvera sa kritičnim odzivo...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page