top of page

Osnove softvera sa kritičnim odzivom u EES

Public·3 members

Stari studenti koji polažu ispit iz Osnova softvera sa kritičnim odzivom u EES treba da dođu u termin polaganja ispita Akviziciono upravljački sistemi, zajedno sa novim studentima.

Termin održavanja ispita u junsko - julskom II roku je 10. jul (ponedeljak) u 18:00 u učionicama 203 i 204.


O predmetu

Ovo je stranica predmeta Osnove softvera sa kritičnim odzivo...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page