top of page

Osnove softvera sa kritičnim odzivom u EES

Public·3 members

Vezbe se odrzavaju subotom u sledecim terminima: Grupa 1,2 8:00h - 10:00h Grupa 3,4 10:00h - 12:00h Grupa 5,6 12:00h - 14:00h

Grupa 7,8,9 14:00h - 16:00h Ove nedelje cemo se detaljnije dogovoriti oko nacina odrzavanja vezbi i nacina polaganja predispitnih obaveza.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Osnove softvera sa kritičnim odzivo...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page