top of page

Osnove softvera sa kritičnim odzivom u EES

Public·3 members

Obaveštenje za stare studente.

Kolokvijumi iz SCADE se održavaju sledeće sedmice. Svi koji žele da izađu na kolokvijum treba da se jave asistentima do kraja sedmice kako bi bili raspoređeni u neki od termina.

O predmetu

Ovo je stranica predmeta Osnove softvera sa kritičnim odzivo...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page